آموزش ایجاد فایل ISOبا فایل هایی که در سیستم مکینتاش وجود دارد