آملوپرس 5 و عوارض آن

قرص آملوپرس چیست؟

قرص آملوپرس (آملودیپین) ۵ میلی گرم نام تجاری : آملوپرس ۵ نام کلی: آملودیپین بیسیلت نوع : قرص تعداد در بسته: ۱۵ قرص آملوپرس ۵ چیست؟ آملوپرس ۵ به آرامش…