آمله

خواص گیاه آمله

آمله برای قلب مفید است آمله گیاهی است درختچه ای با برگ های ریز و انبوه و گل های خاکستری و میوه کروی؛ در زبان فارسی به این گیاه آمله…