آماده سازی برای آزمایش T4

t4در آزمایش خون چیست؟

آزمایش T4 سطح خون را از نظر ترشح هورمون T4 یا همان تیروکسین اندازه گیری می کند. این هورمون توسط غده تیروئید تولید شده و کمک می کند تا سوخت…