آلبوم های رضا شیری

بیوگرافی رضا شیری

تا کنون از منابع معتبر و رسانه ها بیوگرافی از رضا شیری نبوده است. ولی مطالب پایین برگرفته از مصاحبه های ایشان است. رضا شیری از خوانندگان متولد دهه ۶۰…