آشپزخانه

گلیم فرش آشپزخانه

از قدیم تا به امروز خانه ها تفاوتهای زیادی با هم کردند ، دیگر از خانه های بزرگ با اصول معماری که شامل اندرونی ، بیرونی ، هشتی ، حیاطها…