آشنایی و مععرفی گیاه گل سنگ

آشنایی با گیاه گل سنگ

معرفی گیاه گل سنگ گل سنگ یک گیاه آپارتمانی(گل‌های تراریومی) با نام فارسی خال صورتی یا هیپوستس، نام لاتین Polka Dots و نام علمی Hypoestes sanguinolenta از خانواده آکانتاسه Acanthaceae…