آشنایی با گیاه کلزا

معرفی گیاه کلزا

نام علمی: Brassica campestris L.، نام فرانسه Colza و نام انگلیسی آن Rape می‌باشد. نام فرانسه روغنی که از دانه‌های گیاه گرفته می‌شود Huile de colza و نام انگلیسی روغن…