آشنایی با گیاه سیکاس

معرفی گیاه سیکاس

آشنایی با گیاه سیکاس سیکاس ها گیاهانی دو پایه و کم رشد هستند.از انها یک تیره با چند جنس و گونه های متعدود بدون هیچ تغییری با تکامل از تریاس(دوره…