آشنایی با کوه پردیس

معرفی کوه پردیس

  آشنایی با کوه پردیس یک پژوهشگر و باستان شناس ایرانی که ۳۰ سال درباره عجایب کوه جم یا پردیس در استان بوشهر تحقیق کرده معتقد است این کوه نزدیکترین…