آشنایی با نحوه نگهداری درخت پالونیا

معرفی درخت پالونیا

  معرفی درخت پالونیا   نور: دوستان عزیز نور کامل و صد درصد آفتاب برای این درخت مناسب هست و الا فکر اینکه توی گلدون بکارید و ببرید توی منزل…