آشنایی با غار کتله خور

معرفی غار کتله خور

غار کتله خور غار کتله خور غاری خشکی- آبی در استان زنجان و در شهرستان خدابنده است که اولین بار در سال ۱۳۳۳ توسط گروهی از کوهنوردان حرفه ای کشف…