آشنایی با خواص دارویی گیاه غافث

خواص گیاه غافث

آشنایی با خواص دارویی گیاه غافث گیاه شناسی غافث (نام علمی:Agrimonia eupatoria) نام یک گونه از تیره گلسرخیان است. گیاهی است علفی چند ساله دارای ساقه و برگ های کرک…