آشنایی با ارگ کریم خان

معرفی ارگ کریم خان زند

  یادگاری ارزشمند از دوران زندیه است یکی از آثار تاریخی مهم شیراز است. شب های دلپذیری را می توانید در کنار این ارگ سپری کنید و از دیدن شکوه…