آشنایی با آبشار گزو

معرفی آبشار گزو

آشنایی با آبشار گزو : اين آبشار با ارتفاع تقريبي ۷۵ متر در منطقه‌ي جنگلي و سر سبز و زيباي لفور مازندران در كنار امامزاده‌اي معروف به سه بزرگوار گزو…