آشنایی با آبشار شیرآباد

معرفی آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد خان؛ یکی از نقاط بی نظیر گلستان آبشار شیرآباد خان که لقب عروس آبشارهای گلستان را گرفته یکی از نقاط بی نظیر ، بدیع و بسیار زیبایی است…