آسنترا ۵۰ چیست؟

قرص آسنترا ۵۰ چیست؟

عوارض قرص آسنترا  آسنترا قرصی است که برای درمان برخی اختلالات روانی از جمله افسردگی و اضطراب و وسواس و پانیک و مورد استفاده قرار می گیرد آسنترا نام تجاری…