آزمایش قند خون ناشتا (FBS)

آزمایش قند خون ناشتا (FBS)

آزمایش قند خون ناشتا (FBS)   گلوکز یا قند خون منبع انرژی اولیه برای سلول‌های بدن و تنها منبع انرژی برای مغز و سیستم عصبی می‌باشد. استفاده از گلوکز یا همان قند…