آرپی و اختلال شنوايی

بیماری آرپی چیست؟

آرپی چيست؟   آرپی نامی است كه به گروهی از بيماريهای چشمی ارثی اطلاق می شود . اين گروه از بيماريها شبکيه را مبتلا می سازد . شبکيه بافت حساس…