آرشیدا به چه معناست؟

معنی اسم آرشیدا

اسم: آرشیدا نوع: دخترانه ریشه اسم: فارسی معنی: (تلفظ: āršidā) (آر + شید + الف اسم ساز) آریائی درخشان – بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان، مرکب از آر…