آرات حسینی

بیوگرافی آرات حسینی

بیوگرافی آرات حسینی اعجوبه و نابغه ورزشکار   آرات حسینی متولد ۸ مهر ۱۳۹۲ در بابل، نابغه ورزشکار است این کودک اعجوبه و نابغه، با مربیگری پدر از سن یک…