آدرس آبشار مارگون

آبشار مارگون کجاست؟

آبشار مارگون کجاست؟   آبشار مارگون بزرگ‌ترین و مرتفع‌ترین آبشار چشمه‌ای جهان است که دمای آب آن حتی در گرم‌ترین ماه‌های سال کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. آبشارها که…