آداب چهارشنبه سوری

فلسفه چهارشنبه سوری چیست؟

فلسفه چهارشنبه سوری چیست؟   ایرانیان از دیرباز ید طولایی در برپا کردن جشن و سرورهای مختلف داشته‌اند و در تقویم باستانی آن‌ها هر روز از ماه نامی دارد که…