آداب و رسوم مردم اصفهان

آداب و رسوم مردم اصفهان

آداب و رسوم مردم اصفهان اصفهانی‌ها نیز همگام با همه مردم ایران‌زمین از اوایل اسفندماه با خانه‌تکانی و خرید نوروزی به پیشواز نوروز می‌روند و سفره‌های هفت‌سین افزون بر خانه‌ها در…