آثار باستانی کردستان

آثار باستانی کردستان ” غار کرفتو “

استان کردستان، در دامنه ها و دشت های پراکنده رشته کوه های زاگرس میانی، استانی سرسبز و زیباست که می تواند به یکی از قطب های گردشگری تبدیل شود. غار…