آب کردن پهلو

آموزش یوگای آب کردن پهلو

  آموزش یوگای آب کردن پهلو   این ورزش آسان تاثیر به سزایی بر شکم و پهلوی شما خواهد گذاشت و در صورت تکرار این حرکات شاهد آب شدن چربی…