آب دوغ خیار

طرزتهیه آب دوغ خیار

طرز درست کردن آب دوغ خیار درست کردن آب دوغ خیار در فصل تابستان دارای بازار داغ تر از خود این گرما هم می باشد که افراد بخاطر ماهیت خنک…