آبیاری کاشت سیر

نحوه کاشت سیر در خانه

نحوه کاشت سیر در خانه کاشت سیر درون گلدان و در خانه بسیار ساده است به طوریکه افراد مبتدی نیز می توانند این گیاه را خود در گلدان بکارند و پرورش…