آبشار گنج‌نامه در کدام منطقه قرار دارد؟

آبشارگنجنامه کجاست؟

آبشار گنج‌نامه با ۱۲ متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری غرب همدان کنار کتیبه‌های گنج‌نامه قرار دارد. این آبشار دارای آب دائمی است…