آبشار گریت

معرفی آبشار گریت

آشنایی با آبشار گریت یا هفت چشمه در خرم آباد آبشار گریت در روستای گریت در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرستان خرم آباد و در ۳۰ کیلومتری ایستگاه راه آهن سپیددشت…