آبشار کرکبود طالقان

آبشار کرکبود طالقان

آبشار کرکبود طالقان   می‌خواهیم برویم سمت استان البرز که اگر ساکن شهر تهران باشید، برای آخر هفته گزینه سفر مناسبی‌ست، چرا که تنها در طی چند ساعت به روستای کرکبود…