آبشار کبود وال در کدام منطقه قرار دارد؟

آبشار کبود وال

نام مرکز دیدنی Kaboud-val Waterfall استان گلستان شهرستان علی آباد آدرس ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر علی آباد زیبایی های آبشار کبودوال و مناطق اطرافش تا حدی مسحور کننده است…