آبشار چکان

آبشار چکان کجاست؟

چکان کجاست؟ چكان آبشار چکان در منطقه‎ای کوهستانی- جنگلی در جنوب غربی الیگودرز و در بخش ززوماهرو در حوالی روستای شول آباد قرار دارد و مشرف به روستاهای منطقه چکان…