آبشار مجن در کجا واقع است؟

آبشار مجن کجاست؟

  این آبشار زیبا و باصفا، یکی از جلوه های طبیعی شهر مجن است و در انتهای مجن دره ای زیبا با مناظری منحصربه فرد از کوه و دشت و…