آبشار سوله دوکل در کجا قرار دارد؟

آبشار سوله دوکل

آبشار سوله دوکل یکی از چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا در ارومیه است که جلوه خاصی به منطقه سیلوانا داده و فرصت‌هایی اعم از گردشگری و تأمین درآمد در سایه این…