آبشار سمبی کجاست

معرفی آبشار سمبی

 معرفی آبشار سمبی آبشار سمبی در موقعیت جغرافیایی N363757 E534436 در استان مازندران واقع شده است. این آبشار دز نزدیکی روستای یخکش از توابع شهرستان بهشهر قرار دارد. روستا در…