آبشار سردابه در کدام منطقه قرار دارد؟

آبشار سردابه کجاست؟

ارتفاع آن حدود ۱۵-۲۰ متر و حجم جریان آن نسبتاً اندک و محدود به خروجی چند چشمه بالادست است. این آبشار از جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل است این آبشار در…