آبشار دره حیدر کن

آبشار رندان کجاست؟

آبشار دره حیدر کن و سولقان در موقعیت جغرافیایی E511800 N355414 در استان تهران واقع است. این آبشار زیبا در شمال روستای رندان ( رندان به معنی كسی كه روایت…