آبشار تزر کجاست

آبشار تزر کجاست

آبشار تزر   آبشار ترز در دهستان لفور (لپور) در شهرستان سواد کوه شمالی واقع شده است. این آبشار در میان جنگل های ترز قرار دارد که از مناطق مرتفع…