آبشار اسپه در کجا واقع است؟

آبشار اسپه او کجاست؟

آبشار اسپه او کجاست؟ اسپه او در گویش محلی به معنای آب سفید می‌باشد. این آبشار به صورت پله‌کانی و کاسه‌ای است و دارای حوضچه‌های آهکی متعدد در ۷ طبقه…