آبشار آهکی اسکلیم

آبشار اهکی

  شهرستان سوادکوه در استان مازندران به واسطه بکر بودن و داشتن موهبت‌ها و جاذبه ‌های طبیعی فراوان همچون کوه، جنگل، غار، آبشار و همچنین به دلیل نزدیکی به پایتخت…