آبشار آب پری درکدام منطقه قرار دارد؟

آبشار آب پری کجاست؟

مسیر سفر به آبشار آب پری مناطق زیبای شمال و البته استان سرسبز مازندران با جنگلی های بکر، دریاچه های چشم نواز، مناظری کم نظیر و آبشارهایی تماشایی مملو از…