آبشار آب ملخ کجاست؟

معرفی آبشار آب ملخ

آشنایی با آبشار آب ملخ سنگی سقوط کرد، آبشاری پدید آمد و آب حایل بین ۲ دنیا شد، دنیای پشت «آب ملخ» و دنیای آدم‌هایی که مقابل شرشر آن ایستاده‌اند….