آبشارویسا داردر کجا قرار دارد؟

آبشارویسا دار

چرا آبشار ویسادار؟ – آبشار ویسادار سومین آبشار مرتفع استان گیلان می باشد. – شکل خاص دیواره ی صخره ای این آبشار ویژگی منحصر به فرد آن است که در…