آبشارهای شیرآباد

آبشارهای شیرآباد کجاست؟

آبشارهای شیرآباد هر گوشه از استان گلستان، زیبایی های خاص خودش را دارد. وجود جنگل های انبوه، کوهستان هایی مرتفع، رودخانه ها و دریاچه های بکر و زیبا و آبشارهای…