آبشارسنگ نو

معرفی آبشار سنگ نو

معرفی آبشار سنگ نو آبشار سنگ نو بهشهر در موقعیت جغرافیایی E533219 N363955 در استان مازندران ، شهرستان بهشهر واقع است. این آبشار در منطقه جنوبی بهشهر و در ۳…