طالع بینی

خصوصیات آذر ماهی ها

مشخصات کلی متولدین آذر ماه پر شانس ترین افراد   پر شانس ترین فرد ، ساده و بی آلایش ، عاشق تعلیم و تربیت ، سازش کار ، با هوش…