خروس بافتنی
چـقـدر مفـید بـود ؟

عروسک خروس..
رنگها دلخواه خودتون انتخاب میشه پس اسم رنگ رو نمیارم..
با رنگ بدن سه تا زنجیره زده بهم وصل کنید۶تا پایه کوتاه رج اول تا رج ۱۰اضافه میکنیم به ترتیب هر رج ۶تا که رج ۱۰میشه۶۰تا پایه کوتاه
۶-۱۲-۱۸-۲۴-۳۰-۳۶-۴۲-۴۸-۵۴ -۶۰

به ۶۰که رسید ۱۱رج همون ۶۰تا پایه رو بدون کم و زیاد کردن میبافیم..
بعداز ۱۱رج شروع به کم کردن میکنیم تو ۱۰رج کم میکنیم هر رج ۶تا
۶۰-۵۴-۴۸-۴۲-۳۶-۳۰-۲۴-۱۸-۱۲-۶
الیاف پرکنید …

سرخروس

سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه تا ۳۰مرتب اضافه کنیدبعد۷رج همون ۳۰رو ببافین بعدبه ۳۶برسونین۳۶رو۵رج ببافید بعد به ۴۲برسونید۴۲رو۲رج ببافیدبعد ۴۸برسونیدو ۴۸رو هم دو رج ببافیدحالا شروع کنید به دالبر زدن به این صورت که تو پایه اول یک پایه کوتاه تو پایه دوم وسوم هر کدوم پایه یک پایه چهارم پایه دوبل و پایه پنجم و ششم پایه یک هفتم پایه کوتاه تا اخر همین کار رو ادامه بدین…

نوک خروس..
سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه بعد ۱۲تا
۱۲رو۷رج ببافین

بال خروس..
سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه ۶رو به ۳۰برسونید و ۳۰رو۴رج ببافید بعد۲۴برسونید ۲۴رو یک رج دیگه ببافین بعد ۱۸و رج بعد هم مجدد ۱۸ببافین بعد ۱۲و بعد ۶

ساق پای خروس..
با رنگه پنجه سه تا زنجیره و شش تا پایه کوتاه و بعد ۱۲تا وبعد۱۸تا
۱۸رودوازده رج ببافین حالا رنگ رو عوض کرده رنگ بدن رو وصل کنید ۱۸رو به ۲۴برسونید و۶رج ببافین..

پنجه خروس

سه تا زنجیره به ۶وبعد ۱۲برسونین و بعد ۵رج ببافین (از این سه تا ببافین دوتا رو ۵رج ببافین و یکی رو ۷رج)
حالا سه تا انگشت رو بهم وصل کنید دقت کنید انگشت بلند وسط باشد..
بعداز وصل دور تا دور رو ببافین …بدون اضافه کردن سه رج دیگه ببافین بعد شروع به کم کردن کنید کم کردن رو تو ۵رج ادامه بدین تا فقط ۱۲تا دونه بمونه ۱۲تا دونه رو ۵رج ببافین و به ۶برسونین…

برای دوتا ریش خروس
سه تا زنجیره ۶به ۱۲ و دوازده رو ۴رج ببافین بعد به ۶برسونین یکی از ریش ها رو۴رج ویکی دیگه رو ۲رج ببافین

دم خروس

سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه بعد به ۱۸برسونید و ۱۸رو چهار رج ببافین …
بعد ۱۸به ۲۴
۲۴به۳۰
۳۰به۳۶
۳۶به۴۲
برسونید

دانه های روی عروسک

سه زنجیره و ۶تا پایه کوتاه

تاج خروس با رنگ ریش
دانه گرفته و دالبر ببافین سه تا دالبر
توجه کنید رنگ بدن و بال ها یکی هست و همچنین رنگ بالای ساق پا …

رنگ پنجه و رنگ پایین ساق پا یکی هست

رنگ دانه های رو بدن و دم یکی هست..

رنگ ریش و تاج یکی هست
خروس بافتنی irnab ir خروس بافتنی


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *