شعر بسیار زیبای مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات از کاظم بهمنی
۳٫۲ امتیاز ۵ رای

شعر مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات

مرابه خلسه میبرد حضور ناگهانیت www irnab ir شعر بسیار زیبای مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات از کاظم بهمنی

*خلسه حالت خاصی از آگاهی که بدن در وضعیت آرامش یا ریلکسیشن بوده و ذهن کاملاً آگاه و بیدار باشد.

شبها وقتی انسان می‌خوابد حالت انتقالی که از بیداری به خواب دارد و صبح‌ها که از خواب به بیداری دارد حالت نیمه‌خودآگاهی از خلسه یا نیمه خلسه است. (منبع)

 

شعر بسیار زیبای مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات از کاظم بهمنی

**

مرا به خَـلسـه میبرد

حضور ناگهانی ات

سلام و حال پرسی و

شروع خوش زبانی ات

**

فقط نه کوچه باغ ما

فقط نه اینکه این محل

احاطه کرده شهر را

شعاع مهربانی ات

**

دوباره عهد میکنی

که نشکنی دل مرا

چه وعده ها که میدهی

به رغم ناتوانی ات

**

جواب کن به جز مرا

صدا بزن شبی مرا

و جای تازه بازکن

میان زندگانی ات

**

بیا فقط خبر بده

مرا قبول کرده ای

سپس سر مرا ببر

به جای مژدگانی ات

**

شاعر گرامی کاظم بهمنی

**

شعر بسیار زیبای مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات از کاظم بهمنی

شعر عاشقانه