آموزش خواندن نقشه گنج | گنج یابی | دفینه یابی | زیرخاکی | گنج های ایران
۴٫۲ امتیاز ۴۱ رای

آموزش خواندن نقشه گنج | گنج یابی | دفینه یابی | زیرخاکی | گنج های ایران

گنج نامه آموزش خواندن نقشه گنج | گنج یابی | دفینه یابی | زیرخاکی | گنج های ایران

گنج نامه

آموزش خواندن نقشه گنج,گنج یابی,دفینه یابی,زیرخاکی,آموزش خواندن نقشه گنج,آموزش نقشه خوانی گنج,نقشه گنج,نقشه گنج های ایران,گنج نامه چیست,دفینه,دفینه یابی,پیدا کردن گنج,گنج های مازندران,گنج های گلستان,گنج های سمنان,گنج های اردبیل,گنج های تهران,گنج های اسیا,گنج های گمشده,گنج های ایران,گنج های نفرین شده,گنج یابی و کشف عتیقه ها

نقشه گنج کتابهایی بوده است که حاوی مکانهایی است که در آنجا گنجی دفن میباشد و تمام کسانی که صاحب نقشه گنج بوده اند همه دارای علوم غریبه و علوم قدیمی میباشند.
تعدادی از گنج نامه ها به شرح زیر است: گنج نامه الوان هندی ، گنج نامهاحمد وزیر ، گنج نامه ملاصدرا ، گنج نامه قائم مقام فرهانی ، گنج نامهمیرزا مکتب خان تبریزی ، گنج نامه باگواس و گنج نامه شیخ بها .
همچنین موبدان قبل از اسلام همگی دارای گنج نامه بوده اند. چون همگیآنها در زمان خودشان امانت دار بوده اند و از اموال مردم حفاظت میکردند. موبدان خود به دو قسمت تقسیم میشوند. اول موبد که اموال مردم نزد آنها بهامانت گذاشته میشده است. و موبد موبدان که از اموال درباریان و پادشاهانحفاظت میکردند و نقش امین و کاتب شاهان را نیز بر عهده داشتند.
به همین دلیل است که قبر موبد موبدان همیشه بارهای نفیسی در خود دارد و جزو قبرهای بسیار با ارزش است.
گنج نامه ها چه آنهایی که توسط اشخاص نوشته شده است و چه آنهایی کهموبدان آنها را نوشته اند همگی به رمز است و طلسمات سنگینی نیز دارند وچون افرادی که این گنج نامه ها را نوشته اند به علوم غریبه آشنا بوده اندرموز سنگینی برای گنج نامه ها گذاشته اند و ترجمه آنها کار استادانی استکه به خط شناسی و طلسمات آگاهی کامل داشته باشند.

آموزش خواندن نقشه گنج | گنج یابی | دفینه یابی | زیرخاکی

آموزش خواندن نقشه گنج,گنج یابی,دفینه یابی,زیرخاکی,آموزش خواندن نقشه گنج,آموزش نقشه خوانی گنج,نقشه گنج,نقشه گنج های ایران,گنج نامه چیست,دفینه,دفینه یابی,پیدا کردن گنج,گنج های مازندران,گنج های گلستان,گنج های سمنان,گنج های اردبیل,گنج های تهران,گنج های اسیا,گنج های گمشده,گنج های ایران,گنج های نفرین شده,گنج یابی و کشف عتیقه ها


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *